Wszędzie szukam tego, co łączy

proponuję rozwiązania

 

Walczę z niesprawiedliwością

Sz. P. Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,
zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o ustanowienie
Narodowego Święta Młodych
Na młodych spoczywa zarówno szczególny obowiązek, jak i przywilej rozwoju społeczeństwa.
Tak ważna rola młodych winna być szczególnie dostrzeżona i podkreślona.
Dobrobyt całego kraju i pomyślność obywateli - od tych najmłodszych po najstarszych – bierze się ze szczególnej troski o ludzi młodych, którzy, korzystając z lepszej edukacji, rozwijają biznes i pracę, a poprzez tanie mieszkania mogą zakładać rodziny i wpływać na zdrowe życie całego społeczeństwa.
Niech ten dzień będzie świętem radosnym i pełnym nadziei oraz spojrzeniem w przyszłość.

Prawa Młodych

definiowane jako prawo do nauki, pracy, mieszkania, rodziny i rozwoju wypływają wprost z natury ludzkiej i łączą wszystkich ludzi.

Prawa Młodych

to dynamizm twórczy, który rozwija społeczeństwa. To zasady postępowania, prawa, obowiązki i korzyści społeczeństwa – wszystko zawarte w jednym znaku – bez początku i bez końca.